Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά” – Δράση επαγγελματικής ενδυνάμωσης (Roma Platform 2020- WP 5)

26/10/2022

Στο πλαίσιο του απευθείας συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο με τίτλο «Roma Platform 2020 Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» το οποίο έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ-093/2του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με κωδικό 2021ΣΕ09320000 και αποτελεί συνέχεια του έργου με τίτλο, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ», και αφορά στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων του Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά, διεξήχθη διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους και νέες Ρομά (18-19/3/2022) σε θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και στους θεσμούς που εμπλέκονται με την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030 (πακέτα εργασίας έργου 4 και 5 -WP4 και WP5). Στην εκπαίδευση συμμετείχαν νέοι και νέες Ρομά, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσω ανοικτής πρόσκλησης συμμετοχής. Για τη συνέχιση υλοποίησης των δράσεων του έργου, προβλέπεται να επιλεγούν δυο (2) νέοι Ρομά που παρακολούθησαν την εκπαίδευση και ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα στάδιά της, προκειμένου να απασχοληθούν για έξι (6) μήνες στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής και η επαγγελματική ενδυνάμωσή τους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη και στον σχεδιασμό πολιτικής στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, 2021-2030 και να αποκτήσουν εξοικείωση για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Ανακοίνωση:

Ανακοίνωση Πρόσκλησης

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις