Εκπαίδευση Αστυνομικού Προσωπικού στην Κοινωνική Διαμεσολάβηση & Προληπτική Ασφάλεια

10/01/2022

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Συμφωνίας και του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, (ΚΕ.ΜΕ.Α)  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υλοποιείται από το ΚΕ.ΜΕ.Α, το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά ».

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στη συντηρητική εκπαίδευση, σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής ασφάλειας, αστυνομικών «πρώτης γραμμής» που υπηρετούν σε περιοχές της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά (Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας).

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ το δεύτερο δια ζώσης, στις έδρες των αντίστοιχων Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πιερίας και στην έδρα του ΚΕ.ΜΕ.Α.

Τον πυρήνα της ομάδας παρέμβασης προβλέπεται να αποτελέσει το αστυνομικό προσωπικό Αστυνομικών Υπηρεσιών, που έρχονται σε άμεση επαφή με τις κοινότητες των Ρομά, κατά την εκτέλεση του καθημερινού επαγγελματικού τους Έργου.

Επίσης, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, αλλά και των κοινοτήτων Ρομά, με νε σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εργαλείων της αστυνομικής διαμεσολάβησης.  Η διαδραστική εκπαίδευση στοχεύει στην αποτελεσματική επικοινωνία με τις κοινότητες Ρομά.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Πρακτικών Εργαστηρίων, ανά περιοχή – στόχο, είναι οι εξής:

i) Ηράκλειο: 1ο: 10/01/2022, 2ο: 31/01/2022, 3ο: 14/02/2022, 4ο: 28/02/2022, 5ο: 14/03/2022 και 6ο: 04/04/2022.

ii) Κατερίνη: 1ο: 11/01/2022, 2ο: 01/02/2022, 3ο: 15/02/2022, 4ο: 01/03/2022, 5ο: 15/03/2022 και 6ο: 05/04/2022.

iii) Καρδίτσα: 1ο: 13/01/2022, 2ο: 02/02/2022, 3ο: 16/02/2022, 4ο: 02/03/2022, 5ο: 16/03/2022 και 6ο: 07/04/2022.

iv) Τρίκαλα: 1ο: 12/01/2022, 2ο: 03/02/2022, 3ο: 17/02/2022, 4ο: 03/03/2022, 5ο: 17/03/2022 και 6ο: 06/04/2022.

v) Αθήνα: 1ο: 14/01/2022, 2ο: 04/02/2022, 3ο: 18/02/2022, 4ο: 04/03/2022, 5ο: 18/03/2022 και 6ο: 08/04/2022.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις