ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οριζόντιες-Υποστηρικτικές Δράσεις

Οι οριζόντιες συνοδευτικές/υποστηρικτικές δράσεις αποτελούν απαραίτητες δέσμες δράσεων και αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχία των τομεακών δράσεων.
Οι οριζόντιες- υποστηρικτικές δράσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές παρεμβάσεις:

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες έρευνες και μελέτες για την υφιστάμενη κατάσταση στους πληθυσμούς Ρομά, τα στοιχεία των Περιφερειακών Στρατηγικών για την κοινωνική ένταξή τους αλλά και τις κατά καιρούς έρευνες δημοσίων και ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη), φαίνεται ότι ένα ποσοστό της εν λόγω κοινωνικής ομάδας είτε δεν διαθέτει αστυνομική ταυτότητα είτε αντιμετωπίζει προβλήματα με την εν γένει δημοτολογική τους κατάσταση. Δεδομένου του σύνθετου χαρακτήρα του ζητήματος, θεσπίστηκε σχετική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με τη συμμετοχή συναρμόδιων Υπουργείων έτσι ώστε να διερευνηθεί ο πλέον κατάλληλος διοικητικά τρόπος για την επιτάχυνση των διαδικασιών αστικοδημοτικής τακτοποίησης για το τμήμα του πληθυσμού Ρομά που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα. Ειδικότερα, η ΟΔΕ ασχολείται με τα ακόλουθα:
• Συλλογή στοιχείων αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων από την καταγραφή των Δήμων.
• Ανάδειξη και ομαδοποίηση προβλημάτων αστικοδημοτικής φύσεως και των συνεπειών τους.
• Μελέτη υπάρχοντος νομικού πλαισίου στην Ελλάδα (διοικητικό και δικαστικό σκέλος) και προηγούμενων ολοκληρωμένων προτάσεων για την επίλυση των Αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων των Ρομά.
• Μελέτη καλών πρακτικών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
• Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αστικοδημοτική τακτοποίηση, επιλογή εμπλεκομένων φορέων.
• Υποβολή προτάσεων για νομοθετική ρύθμιση.
• Συνεκτίμηση παράλληλων προβλημάτων της ειδικής κοινωνικής ομάδας, που σχετίζονται με την αστικοδημοτική τακτοποίηση .

Επισημαίνεται, ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση και επιτυχία των τομεακών πολιτικών, ιδιαίτερα στο πεδίο της στέγασης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της κοινωνικής στήριξης, αφού η επιλεξιμότητα και η ένταξη των δικαιούχων σε συγκεκριμένες δράσεις προϋποθέτει την απουσία εκκρεμοτήτων αστικοδημοτικής φύσης (πχ., επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση οικίσκου, ένταξη σε πρόγραμμα απασχόλησης).

Ειδικότερα στο πεδίο των ευαίσθητων/ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ο αθλητισμός θεωρείται ένα ευνοϊκό πεδίο προσέγγισης, κινητοποίησης, συνεργασίας και γενικότερα κοινωνικής ένταξης. Ο πολλαπλός ρόλος του εντοπίζεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη υγείας, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την αναψυχή των πολιτών.

Μικτά αθλητικά τμήματα Ρομά και μη Ρομά στους Δήμους
Στο πεδίο της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού (Πρόγραμμα Αθλητισμός για Όλους/ ΓΓΑ) με ομάδα στόχο τους Ρομά και παρά την πρόβλεψη επιχορήγησης της πρόσληψης και απασχόλησης γυμναστή κατά 100% της σχετικής δαπάνης, φαίνεται ότι η χρήση του προγράμματος από τους Δήμους για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των Ρομά είναι περιορισμένη.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 2016-2017, μόνο 23 τμήματα άσκησης με συμμετοχή Ρομά δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αθλητισμού για όλους από 7 Δήμους της χώρας: Δήμοι Κομοτηνής (4 τμήματα), Φυλής (1 τμήμα), Αγίας Βαρβάρας (6 τμήματα), Βέροιας (1 τμήμα), Αμπελόκηποι- Μενεμένη (6 τμήματα), Δέλτα (3 τμήματα) και Αλιάρτου – Θεσπιέων (2 τμήματα). Την περίοδο 2017-2018 δημιουργήθηκαν 26 τμήματα άσκησης με συμμετοχή Ρομά από 9 Δήμους της χώρας: Δήμος Κομοτηνής (4 τμήματα), Φυλής (1 τμήμα), Αγίας Βαρβάρας (6), Τρικάλων (1 τμήμα), Αλεξάνδρειας (2 τμήματα), Βέροιας (1 τμήμα), Αμπελοκήπων- Μενεμένης (6 τμήματα), Δέλτα (3 τμήματα) και Αλιάρτου- Θεσπιέων (2 τμήματα).
Είναι σκόπιμο να ενεργοποιηθούν οι Δήμοι της χώρας για την χρήση του εν λόγω προγράμματος, την δημιουργία τμημάτων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, την όποια οργανωμένη κοινωνία των τσιγγάνων (πχ., Ένωση Διαμεσολαβητών), τα Κέντρα Κοινότητας/ Παραρτήματα Ρομά. Η ενεργοποίηση πληθυσμού Ρομά σε συγκεκριμένες πολεοδομικές και χωρικές ενότητες μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης κοινωνικής ένταξης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις Δήμων όπου σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μετεγκαταστάσεις από καταυλισμούς σε οργανωμένους χώρους συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας ή παρεμβάσεις βελτίωσης υποδομών και συνθηκών διαβίωσης.
Ως εκ τούτου, και στη βάση της ήδη υφιστάμενης κατάστασης, τίθεται ως στόχος η αύξηση των τμημάτων άσκησης με συμμετοχή Ρομά σε 50 τμήματα την περίοδο 2018-2019 και σε 75 τμήματα την περίοδο 2019-2020, καλύπτοντας περισσότερους Δήμους ή περισσότερες χωρικές ενότητες στον ίδιο Δήμο όταν έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις Ρομά ή μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

 

Νέες ή αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές διαβίωσης Ρομά

Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά χρήσιμο αυτά τα αθλητικά τμήματα να συνδυάζονται με δημιουργία νέων ή αναβάθμιση παλαιών και ανενεργών αθλητικών εγκαταστάσεων σε υποβαθμισμένες πολεοδομικές ενότητες (πχ.  Λίμνη Άνω Λιοσίων, Αυλίζα Αχαρνών) με έντονα φαινόμενα χωρικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Στις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσαν να λειτουργούν περισσότερες ντουζιέρες για την κάλυψη των συνθηκών ατομικής υγιεινής καθώς και πολυχώροι για την διενέργεια εκπαιδευτικών και ευρύτερων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η χαρτογράφηση τέτοιων περιπτώσεων μπορεί να γίνεται από τους Δήμους στο πλαίσιο της κατάρτισης τοπικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.