ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Πρακτικά διαβούλευσης στον τομέα της απασχόλησης με στόχο την εξειδίκευση της πρόσκλησης «Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων»

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις