Πρόσκληση συμμετοχής στην Εθνική Σύμπραξη “Προπαρασκευαστική δράση/Roma Civil Monitoring”

29/12/2021

Ο Σύλλογος Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, ως Συντονιστής της Εθνικής Σύμπραξης των Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών του Roma Civil Monitor 2021-2025 για την Ελλάδα, λαμβάνει την τιμή να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε στην Εθνική Σύμπραξη.

Το έργο RCM 2021-2025 με πλήρη τίτλο «Πρόσκληση-RCM-GR Ενίσχυση της ικανότητας και εμπλοκής της Κοινωνίας των Πολιτών των Ρομά και της Κοινωνίας των Πολιτών υπέρ των Ρομά στην παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών» εκκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Δικαιοσύνη και Καταναλωτές (DG Just).

Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι φορείς που συντονίζουν την πρωτοβουλία με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι εξής:  Central European University, ERGO Network, Fundación Secretariado Gitano, και European Roma Rights Centre.

Η πρωτοβουλία Roma Civil Monitor 2021-2025 στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα των οργανώσεων Ρομά και μη-Ρομά να συνδράμουν στην παρακολούθηση των Εθνικών Στρατηγικών με την εφαρμογή μιας από «κάτω- προς τα πάνω» προσέγγισης (bottom-up approach) βασισμένη στην εμπειρία τους σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, μέσα από τις δράσεις της πρωτοβουλίας αυτής θα αποτυπωθεί η γνώση και η εμπειρία των οργανώσεων αυτών σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο να αντανακλούν τις ανάγκες των κοινοτήτων Ρομά.

Τούτων λεχθέντων, προσκαλούμε Ρομά και μη-Ρομά Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών να συμμετάσχουν ως μέλη της Εθνικής Σύμπραξης.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τα μεσάνυχτα της 10ης Ιανουαρίου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

[email protected]

Στο σώμα του email είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία Οργανισμού, έδρα, email και τηλέφωνο, Όνομα και επώνυμο υπευθύνου, θέση στον οργανισμό, γνώση ξένων γλωσσών, email και τηλέφωνο επικοινωνίας του υπευθύνου. Επίσης θα πρέπει να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το  αρχείο:   RCM2-call-Annex-GR

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης.

Για οιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο: 6987032383.

 

Πρόσκληση-RCM-GR

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις