Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη 15η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά

26/10/2022

Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο Σταμάτη συμμετείχαν στην 15η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και τη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά που πραγματοποιήθηκαν στην Πράγα στις 25 – 27 Οκτωβρίου 2022. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Γραφείο της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (Directorate-General for Justice and Consumers), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), των εκπροσώπων των Εθνικών Σημείων Επαφής Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Η αρμόδια Επίτροπος Ισότητας κ. Έλενα Ντάλι συνεχάρη την Ελλάδα για τις προσπάθειες που καταβάλλει για θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής ως το 2030.

Στο πλαίσιο των εργασιών των συζητήσεων αντικείμενο αποτελέσαν η πορεία προόδου για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά στα κράτη μέλη καθώς και η ανάδειξη των προτεραιοτήτων για τα επόμενα 10 χρόνια ως το 2030 στο πλαίσιο των νέων εθνικών στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για το διαχωρισμό στην εκπαίδευση και τη στέγαση, καθώς και την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Εκ μέρους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), παρουσιάστηκαν τα νέα ευρήματα για την κατάσταση κοινωνικής ένταξης των Ρομά έτους 2021 βάσει έρευνας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα στην Κροατία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Η νέα έκθεση του FRA εντοπίζοντας βελτιώσεις και κενά στην πορεία ένταξης των Ρομά, έδωσε την ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο και ανανέωση των δεσμεύσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως προς την επίτευξη ισότητας, ένταξης και ευρύτερης συμμετοχής και εκπροσώπησης των Ρομά.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις