Συναντήσεις εργασίας με Δήμους για την κατάρτιση Τοπικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

28/02/2023

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργιου Σταμάτη, διοργάνωσε διαδικτυακές συναντήσεις με εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της πορείας κατάρτισης των Τοπικών Σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Από τον Οκτώβριο του 2022 οι Δήμοι καταρτίζουν Τοπικά Σχέδιο Δράσης ακολουθώντας ένα πρότυπο που προτάθηκε από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Ζητήθηκε η αποτύπωση των προτεινόμενων δράσεων λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις ανάγκες του πληθυσμού Ρομά κάθε δήμου, σύμφωνα και με την «Καταγραφή οικισμών και πληθυσμού Ρομά σε εθνικό επίπεδο (2021)» σε επίπεδο δήμων. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Τοπικά Σχέδια Δράσης από 60 από τους 145 δήμους που έχουν δηλώσει ότι στα διοικητικά τους όρια διαβιούν πληθυσμοί Ρομά.

Θέμα των συναντήσεων που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ήταν η συμβατότητα των ΤΣΔ με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 καθώς και ο προγραμματισμός σχετικών περαιτέρω ενεργειών εκ μέρους των Δήμων. Επιπλέον, συνεχίζονται οι ενέργειες για την κινητοποίηση περισσότερων Δήμων ως προς την κατάρτιση Τοπικών Σχεδίων Δράσης.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις