ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Το επάγγελμα του κοινωνικού διαμεσολαβητή Ρομά

Η Ειδική Γραμματεία έχει αναπτύξει συστηματική συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών για την αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων που συναντά η άσκηση του επαγγελματικού ρόλου στο πεδίο αλλά και η δρομολόγηση της πιστοποίησης και κατοχύρωσης του συγκεκριμένου επαγγελματικού περιγράμματος.

Στο πλαίσιο προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία πρόσληψης διαμεσολαβητών Ρομά στα Παραρτήματα Ρομά των Κέντρων Κοινότητας, η Ειδική Γραμματεία ανέπτυξε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΚΤ, το ΑΣΕΠ και την Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά, για την πρόταση και εφαρμογή διαδικασίας βεβαίωσης της γνώσης της διαλέκτου Ρομανί από τους υποψήφιους εργαζόμενους ως διαμεσολαβητές στα Παραρτήματα Ρομά μέσω της συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (Δήμος, Ένωση Διαμεσολαβητών, Σύλλογος ή Ομοσπονδία Ρομά).

Με το άρθρο 55 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/Α/22.2.2018) θεσπίστηκε διαδικασία γνώσης της γλώσσας ή της τοπικής διαλέκτου Ρομανί με πεδίο εφαρμογής κάθε περίπτωση όπου απαιτείται η συγκεκριμένη γνώση, ορίζοντας και ειδικότερη διαδικασία ενστάσεων και εξέτασης αυτών για την αποτροπή ή την θεραπεία τυχόν καταστρατηγήσεων.

Τέλος, η Ειδική Γραμματεία έχει αναπτύξει συνεργασία και με τον ΕΟΠΠΕΠ προκειμένου να θεσμοθετηθεί και να πιστοποιηθεί το επάγγελμα του κοινωνικού διαμεσολαβητή Ρομά.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις