ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Γραφείο ειδικού γραμματέα κοινωνικής ένταξης Ρομά

Το Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά παρέχει γραμματειακή υποστήριξη (επιμέλεια αλληλογραφίας, τήρηση πρωτοκόλλου κ.ά.) και κάθε αναγκαία στήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα.

 

Τηλέφωνο – Φαξ Email Διεύθυνση
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 210-3368260
Φαξ: 210-3368210

grammroma@yeka.gr

Σταδίου 29, 8ος όροφος, 1010 Αθήνα
Ειδικός Συνεργάτης 210-3368263

Σταδίου 29, 8ος όροφος, 1010 Αθήνα