Έναρξη Επιμορφωτικού Προγράμματος

27/05/2021

Το έργο ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση των δράσεων για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά μέσω της διεξαγωγής τριών διήμερων διαβουλεύσεων/εκπαιδεύσεων στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή Ρομά, του προσωπικού των Παραρτημάτων Ρομά, των Κέντρων Κοινότητας και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων σε τέσσερις θεματικούς τομείς (ενδυνάμωση, συνύπαρξη, πρώιμοι γάμοι, μαθητική διαρροή).

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος ROMplat19 θα πραγματοποιηθούν τέσσερις διαδικτυακές εκδηλώσεις, όπως περιγράφονται ακολούθως:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – διήμερο: 03/06/2021 – 04/06/2021
  • Περιφέρεια Αττικής – διήμερο: 10/06/2021 – 11/06/2021
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος – διήμερο: 17/06/2021 – 18/06/2021
  • Τελική ημερίδα Έργου ROMplat19: 25/06/2021

Το έργο ROMplat19 αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης και νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες με έναρξη 30/6/2020 και συγχρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «REC-RDIS-NRCP-AG-2019 – Restricted call for proposals to support National Roma platforms».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://egroma.gov.gr/

ROMplat-881945 – REC-AG-2019 / REC-RDIS-NRCP-AG-2019

To έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δημοσίευση αυτή απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων σε αυτήν πληροφοριών.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις