Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα ενημέρωσης και διαβούλευσης για θέματα Ρομά, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Νέα & Ανακοινώσεις

Δείτε Περισσότερα

Ο πρωταρχικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική Ένταξη των Ρομά είναι η άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την υπέρβαση των εμποδίων προς τη σταδιακή πορεία της πλήρους κοινωνικής ένταξης.
Οι προϋποθέσεις επίτευξης του στόχου είναι:
α) βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους τρεις τύπους οικισμών έτσι ώστε να είναι εφικτή η σταδιακή κοινωνική τους ένταξη
β) ένταξη στον ευρύτερο αστικό ιστό (διασπορά στον αστικό ιστό ή πλήρης σύνδεση της περιοχής παρέμβασης με την πλησιέστερη πόλη).
γ) ανάπτυξη υποστηρικτικών πλεγμάτων κοινωνικών παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας
δ) ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα (π.χ στις εκλογές, στα συμβούλια γονέων, κ.λπ).
ε) διαμόρφωση συνθηκών για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης, μέσω της κοινωνικής χειραφέτησης και της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών μέσω της δημιουργίας τοπικών δικτύων οργάνωσης (grassroots organizations – οργάνωσης της βάσης – τοπικών κοινωνιών).

στ) εξάλειψη των διακρίσεων και καταπολέμηση των στερεοτύπων
ζ) εξάλειψη των διαγενεακά «διακριτών» οικισμών / καταυλισμών.
η) δημιουργία μηχανισμών διασταύρωσης στοιχείων έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι θα ωφεληθούν από μία περιοχή παρέμβασης καθώς υπάρχουν προβλήματα αστικοδημοτικής τακτοποίησης και διπλοεγγραφές.
θ) καταπολέμηση των αιτιών της παραβατικότητας και της δράσης εγκληματικών συμμοριών σε περιοχές που διαβιούν Ρομά καθώς και της όλο και αυξανόμενης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε νεαρές ηλικίες.

Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021 – 2030

Όλες οι κατηγορίες

Φιλικοί Σύνδεσμοι

eea-logo-plain
mod_208
ekka_208
sunhgoros_208
sunhgoros_politi_208
councilofeurope_208
euroma_208
eur_epitropi_208
europe_dark_blue_el_260_1
breaking_logo_260
eufekt_208