«Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2017-2021» 

24/06/2019

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021, περιλαμβάνει δράσεις σε όλους

τους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης των Ρομά (στέγαση- υποδομές, απασχόληση, υγεία, κοινωνική

ένταξη και ενδυνάμωση).

Οι δράσεις αυτές συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) καθώς και
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

 

 

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις