Πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για τους Ρομά

15 εκ. ευρώ σε Δήμους για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς Ρομά

Ανοικτή  από σήμερα είναι η πρόσκληση για Δήμους στα όρια των οποίων υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά…

Χωρίς τίτλο
«Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2017-2021» 

  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021, περιλαμβάνει δράσεις σε όλους…