Κοινωνική Ένταξη

ζεπ
«Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» στο σχολείο και το δικαίωμα των Ρομά στην εκπαίδευση

του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας – Υπουργείο Εργασίας και…