Δράσεις

Roma-Civil-Monitor-call-for-coordinators-1
Aνοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων συντονιστών (coordinators) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με τίτλο «Preparatory action – Roma Civil Monitoring – Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review”

Η πρωτοβουλία «Roma Civil Monitoring 2021-2025” υλοποιείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του…

1 2