Απασχόληση

3
Παρουσίαση πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε…

IMG_3642
Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform 2020”

Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform…