Απασχόληση

δυ
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 20 Ρομά με επιχορήγηση 14.800 € στο πλαίσιο του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων…

dypa_logo_color_rgb
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας 59 Ρομά με επιχορήγηση 14.800 € στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων…

3
Παρουσίαση πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε…

IMG_3642
Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform 2020”

Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform…

1 2