Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

01
Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη Σύμβουλο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΠτΔ της Σλοβακίας

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Σλοβακίας για θέματα κοινωνικής ένταξης…

1 2