ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

E.O.X.

Η Ειδική Γραμματεία  έχει προβεί σε  προγραμματική συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ο οποίος θα είναι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για σχεδιαζόμενες δράσεις της. Εισαγωγικά σημειώνουμε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν είναι μόνο χρηματοδοτικός αλλά στηρίζεται στην  κοινές αξιακές παραδοχές της Ευρώπης ως ενιαίου πολιτικού και πολιτισμικού χώρου αναφορικά με την  ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την δημοκρατία την ισότητα,  το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων  και των δικαιωμάτων ανθρώπων που ανήκουν μειονότητες. Στα πλαίσια αυτής της συναντίληψης με τον ευρωπαϊκό χώρο οι δότριες χώρες  συναρμόζουν τα χρηματοδοτικά τους προγράμματα σύμφωνα με τις προσυμφωνημένα πεδία παρέμβασης και σε συναρμογή με τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης. Η Παρούσα χρηματοδοτική περίοδος  του Νορβηγικού Οικονομικού  Μηχανισμού  (2014-2021 )  στηρίζεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική της ‘’Ευρώπης 2020 ‘’  την δεκαετή στρατηγική για βιώσιμη έξυπνη, αειφόρο κοινωνικά συνεκτική ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται σε  πέντε άξονες προτεραιοτήτων   μεταξύ των οποίων είναι και η κοινωνική συνοχή, απασχόληση νέων και εξάλειψη της φτώχειας, στο πλαίσιο της οποίας έχει υποβληθεί και η από πλευράς μας προγραμματική συμφωνία.  Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε   ότι πολιτική σταθερά των χρηματοδοτικών του προγραμμάτων του ΕΟΧ  αποτελεί η  ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων των δοτριών χωρών  με τις επιχορηγούμενες  αλλά και διεθνής συνεργασία. Έτσι όπως και σε όλα τα προγράμματα του ΕΟΧ  υπάρχει από πλευράς υλοποίησης και ένας διεθνής εταίρος που στην περίπτωση της προγραμματικής μας συμφωνίας είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ( FRA), ο οποίος θα συμμετέχει σε όλο των εύρος των δράσεων  που έχει αναλάβει η Ειδική Γραμματεία  για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στα πλαίσια  της προγραμματικής της Συμφωνίας με τον ΕΟΧ.

Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις της Ειδικής Γραμματείας οι οποίες άπτονται του τρίτου πυλώνα δράσεων της με δράσεις ανάπτυξης συγκροτήματος κοινωνικής κατοικίας σε περιοχή διαβίωσης Ρομά σε συνδυασμό με λειτουργία κέντρου κοινότητας και ανάπτυξη ομάδας κρούσης προώθησης της κοινωνικής ένταξης των Ρομά σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναλυτικά το MOU

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις