Νέα και Ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ROMA PLATFORM 2020- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ”

Την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η  καταληκτική εκδήλωση του έργου «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ROMA PLATFORM 2020- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ”

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως  Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ…

1 2 15