Νέα και Ανακοινώσεις

Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά” – Δράση επαγγελματικής ενδυνάμωσης (Roma Platform 2020- WP 5)

Στο πλαίσιο του απευθείας συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο με τίτλο «Roma Platform 2020…

1 2 10