Ανοικτή πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 νέων Ρομά

21/12/2021

Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του έργου «ROMΑ PLATFORM 2020- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει και να ενισχύσει την ικανότητα είκοσι (20) νέων Ρομά στη λήψη αποφάσεων μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, να ενισχύσει την λογοδοσία και τη διαφάνεια και να προωθήσει την πολιτική συμμετοχή τους, ιδιαίτερα των γυναικών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντανακλά τη σημαντικότητα της συμμετοχής των Ρομά στη διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης που αφορούν τους Ρομά, όπως αποτυπώνεται στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030.

Μετά το τέλος του προγράμματος κατάρτισης, το Εθνικό Σημείο Επαφής θα προσφέρει εξάμηνη (6μηνη) έμμισθη πρακτική άσκηση σε δύο (2) επιλεγμένους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μαθαίνοντας περισσότερα για τη δημόσια διοίκηση.

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

– να είναι 18-30 ετών

– να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση

– να προέρχονται από κοινότητες Ρομά,

-να γνωρίζουν τη διάλεκτο Ρομανί ή/και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί υβριδικά (συνδυασμός φυσικής παρουσίας και μέσω τηλεδιάσκεψης) στην Αθήνα εντός του Φεβρουαρίου 2022. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα κατά της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHTtjCRRMnnlNZlgN7ZoBgmOWWKQI7yR107wjn9i4Dw1Dpng/viewform

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 21/01/2022

 

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες του νέου Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Πλαισίου για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά 2021-2030. Η διάρκεια του έργου είναι 28 μήνες με έναρξη 1/2/2021 και συγχρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «REC-RDIS-NRCP-AG-2020 Call for proposals limited/restricted to National Roma Platforms».

 

ROMA PLATFORM 101008467—REC-RDIS-NRCP-AG-2020

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

 

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις