Έκθεση του FRA για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2022

03/11/2022

Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Βιέννη, 25 Οκτωβρίου 2022
Το 80 % των Ρομά ζει σε συνθήκες φτώχειας

Οι Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να βιώνουν εκτεταμένη στέρηση. Έξι χρόνια μετά την τελευταία έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), οι οικογένειες Ρομά εξακολουθούν να ζουν σε αποτρόπαιες συνθήκες, με άσχημες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές. Η νέα αυτή έκθεση του FRA εντοπίζει βελτιώσεις και κενά σε ό,τι αφορά την ένταξη των Ρομά προκειμένου να κατευθύνει τις εθνικές προσπάθειες για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.

«Γιατί οι Ρομά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να βιώνουν τρομακτικά επίπεδα στέρησης, περιθωριοποίησης και διακρίσεων;» διερωτάται ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Τα πορίσματα αυτά επισημαίνουν ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών εξακολουθούν να μη διασφαλίζουν την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά, τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινή τους ζωή. Θα πρέπει να αποτελέσουν έμπνευση για τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να συγκεντρώσουν τα δικά τους δεδομένα με στόχο την επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών στην αντιμετώπιση των ανεπίτρεπτων συνθηκών που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υπερβολικά μεγάλος αριθμός Ρομά. Ο FRA είναι έτοιμος να στηρίξει τις χώρες στη συλλογή των δεδομένων αυτών.»

Η έκθεση «Roma in 10 European countries» ( Οι Ρομά σε 10 ευρωπαϊκές χώρες) αποκαλύπτει ότι η πρόοδος που συντελέστηκε μετά την τελευταία έρευνα του FRA το 2016 ήταν μικρή, παρότι επήλθαν ορισμένες βελτιώσεις:

• Το 80% των Ρομά που ρωτήθηκαν εξακολουθεί να διατρέχει κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 17 % που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ, δηλαδή δεν υπήρξε μεταβολή σε σχέση με το παρελθόν. Το 22% ζει σε νοικοκυριά χωρίς νερό βρύσης και το 33% δεν έχει εσωτερική τουαλέτα. Ωστόσο, συνολικά το ποσοστό των Ρομά που ζει σε κακές συνθήκες στέγασης μειώθηκε από 61 % το 2016 σε 52 % σήμερα.
• Το 29 % των παιδιών Ρομά ζει σε νοικοκυριά στα οποία ένα μέλος πήγε για ύπνο νηστικό τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα.
• Το 44 % των παιδιών Ρομά παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή δεν υπήρξε σχεδόν καμία μεταβολή σε σχέση με το παρελθόν. Συγκριτικά, συχνά πάνω από το διπλάσιο ποσοστό παιδιών του γενικού πληθυσμού της ίδιας χώρας παρακολουθεί προσχολική εκπαίδευση.
• Το 43 % των Ρομά που συμμετείχαν στην έρευνα αμείβονται για την εργασία τους, σε σύγκριση με το 72 % που ήταν το μέσο ποσοστό απασχόλησης της ΕΕ για το 2020.
• Το 25% των Ρομά θεωρεί ότι έχει υποστεί διακρίσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση εργασίας, στον χώρο εργασίας, σε ζητήματα στέγασης, υγείας και εκπαίδευσης.

Επιπλέον, με βάση τα πορίσματα διαπιστώνεται σαφής διαφορά στο προσδόκιμο ζωής ανάμεσα στους Ρομά και τον γενικό πληθυσμό: οι άνδρες και οι γυναίκες Ρομά ζουν εννέα και 11 χρόνια λιγότερο απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσμός στις χώρες στις οποίες διεξήχθη οι έρευνα.
Τα πορίσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι, παρά τις εθνικές προσπάθειες, πολλές χώρες εξακολουθούν να υπολείπονται των στόχων που τέθηκαν στο 10ετές σχέδιο της ΕΕ για τη στήριξη των Ρομά, το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά.

Χρησιμεύουν ως βάση αναφοράς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 10ετούς σχεδίου. Υπογραμμίζουν την ανάγκη τακτικής συλλογής δεδομένων από τις ίδιες τις χώρες προκειμένου να πραγματοποιείται απολογισμός της κατάστασης.

Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τις χώρες στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πιο στοχευμένων μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους για τους Ρομά, ιδίως σε σχέση με την αντιμετώπιση της φτώχειας, των διακρίσεων, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η παροχή στοχευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη στήριξη των νέων και των γυναικών Ρομά, η παροχή καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και η μεγαλύτερη κοινωνική προστασία για την εξάλειψη της φτώχειας.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας συλλέχθηκαν πληροφορίες από 10 ευρωπαϊκές χώρες με βάση σχεδόν 8.500 προσωπικές συνεντεύξεις με Ρομά. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά με τις διακρίσεις, τη θυματοποίηση καθώς και το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης από περισσότερα από 20 000 μέλη νοικοκυριών.
Ο FRA πραγματοποίησε επίσης έρευνα για τους Ρομά το 2008, το 2011 και το 2016, καθώς και για τους Ρομά και τους Travellers το 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις ερωτήσεις και απαντήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας: [email protected] / Τηλ.: +43 1 580 30 653.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/3U4ILxc

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις