Έργο ROMplat2019

14/01/2020

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

Το έργο RomPLAT2019- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της  Φτώχειας, ως το Εθνικό σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. 

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση των δράσεων για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά μέσω της διεξαγωγής των διήμερων  διαβουλεύσεων/εκπαιδεύσεων στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή  Ρομά, του προσωπικού των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας και άλλων εμπλεκόμενων  φορέων και ατόμων με τέσσερις θεματικούς τομείς:  

  • Ενδυνάμωση 
  • Συνύπαρξη
  • Πρώιμοι γάμοι 
  • Μαθητική διαρροή 

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δράσεων της Γενικής Γραμματείας  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση  και την αξιολόγηση της υφιστάμενης και νέας Εθνικής ΢στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των  Ρομά. 

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες με έναρξη 30/6/2020 και συγχρηματοδοτείται απευθείας από  την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «REC-RDIS-NRCP-AG-2019 – Restricted call for proposals to support National Roma platforms».

 ROMplat-881945 – REC-AG-2019 / REC-RDIS-NRCP-AG-2019
This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις