Ενισχύοντας την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση

21/12/2022

Η πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση και η ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού πλέγματος με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των εμποδίων που ανακόπτουν την εκπαιδευτική πορεία πολλών παιδιών αποτελεί καίριο στόχο του νέου δεκαετούς πλαισίου για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ.

Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι κομβικής σημασίας στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΣΚΕ Ρομά) 2021-2030 ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές συστάσεις. Η ΕΣΚΕ Ρομά 2021-2030 ως θεσμικός οδικός χάρτης της ελληνικής Πολιτείας, συστηματοποιεί τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά ως μέρος της ελληνικής κοινωνίας, στη βάση της ισότιμης και αποτελεσματικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το 2030 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που αφορούν την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά. Δεδομένου ότι ένας από τους βασικότερους λόγους που δυσχεραίνουν την ένταξη είναι το εκπαιδευτικό έλλειμμα, η εκπαίδευση και ειδικότερα η πρόληψη και η καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής αποτελούν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση του χάσματος στη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, η μείωση του χάσματος στην ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και η καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων στην εκπαίδευση τίθενται ως στρατηγικοί στόχοι που προϋποθέτουν, ωστόσο, συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι παραπάνω στόχοι υπογραμμίζονται και στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2022, όπου επιπρόσθετα τονίζεται η ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων ένταξης και συμμετοχής των παιδιών Ρομά στην ψηφιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, προτάσσεται η ανάγκη υποστήριξης των γυναικών και των κοριτσιών Ρομά για μεγαλύτερη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αναμφίβολα, η κοινωνική ένταξη αποτελεί δυναμική και αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί αποφασιστική δράση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από τους συναρμόδιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις οργανώσεις των Ρομά και την Κοινωνία των Πολιτών.

Του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο www.huffingtonpost.gr , σχετικός σύνδεσμος : https://bit.ly/3PZcR4l

 

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις