ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

07/05/2018

Action grants to support national and transnational projects on non-discrimination and Roma integration – JUST/2015/RDIS/AG/DISC

Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση επιβλαβών στερεοτύπων των Ρομά, στηρίζοντας έτσι την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Εντοπισμό και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των τομέων της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη ή για τη στέγαση, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την προστασία των παιδιών και των γυναικών Ρομά και την ενδυνάμωση που σχετίζονται με την ένταξη των Ρομά
Για να υποβάλει κανείς πρόταση πρέπει να ενταχθεί στh Ευρωπαική Βάση υποβολής προτάσεων, «PRIAMOS» .

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

«For Roma, with Roma»

Το «ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ», ως τμήμα του Προγράμματος PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφορά σε στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπων απέναντι στον πληθυσμό των Ρομά.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2016, περιλαμβάνουν υποστήριξη εθελοντικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της αρμονικής συμβίωσης σε μια συνεκτική κοινωνία σε όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα:

  • Πανευρωπαϊκό σχολικό διαγωνισμό ζωγραφικής, για παιδιά 7-11 ετών
  • Πολιτιστικές, εκπαιδευτικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, για παιδιά 12-16 ετών
  • Ενημερωτικές επισκέψεις δημοσιογράφων σε 8 χώρες
  • Πρόγραμμα αδελφοποίησης μεταξύ 20 δήμων από όλη την Ευρώπη, για την προώθηση των στόχων της ΕΕ και των προτεραιοτήτων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

Δείτε περισσότερα στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/for-roma-with-roma/index_en.htm

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις