ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ROMA PLATFORM 2020- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ”

29/05/2023

Την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε η  καταληκτική εκδήλωση του έργου «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για Θέματα Ρομα του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομα», το οποίο υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο του έργου του  ευρωπαϊκού προγράμματος ROMA PLATFORM 2020-REC-RDIS-NRCP-AG-2020-(GA NO: 101008467).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η συζήτηση των αποτελεσμάτων του με όλους τους συναρμόδιους φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων Ρομά.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, αναδείχθηκε ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά και παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου «Roma Platform 2020» που πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Μαρτίου 2022 επιμορφώνοντας νέους και νέες Ρομά  σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Δύο εξ αυτών, κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, απασχολήθηκαν για έξι μήνες στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Οι δύο νέοι Ρομά μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις συστάσεις πολιτικής που συνέταξαν  μέσω της εξάμηνης επαγγελματικής τους ενδυνάμωσης, τονίζοντας τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης, αλλά και τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως προς την αλλαγή των στάσεων και των αντιλήψεων για τις κοινότητες Ρομά.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η εκπόνηση μεθοδολογίας που προτάθηκε μέσω της πιλοτικής εφαρμογής για την επικαιροποίηση της καταγραφής των οικισμών και του πληθυσμού Ρομά, καθώς και η χαρτογράφηση των φορέων για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την υλοποίηση των δράσεων  της νέας Εθνικής Στρατηγικής και  Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις θεσμικές παρεμβάσεις και τα εργαλεία υλοποίησης των πολιτικών και ειδικότερα στα Τοπικά Σχέδια Δράσης  για την Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά, καθώς και για το ρόλο της «Ομάδας Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά» του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ.

Στην καταληκτική εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Ελένη Γιώτη, ο  πρ. Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης, ο  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», κ. Βασίλης Πάντζος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους,  κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις