Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform 2020”

12/12/2022

Ξεκίνησε η εξάμηνη επαγγελματική ενδυνάμωση των δυο νέων Ρομά στο πλαίσιο του έργου “Roma Platform 2020″

Στο πλαίσιο του απευθείας συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου με τίτλο «Roma Platform 2020 Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά»,  ξεκίνησε η εξάμηνη απασχόληση δύο νέων Ρομά, της Ευαγγελίας Μαμά και του Πέτρου Φιλιππίδη, αποφοίτων Πανεπιστημίου, με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για θέματα Ρομά.

Η επιλογή των δύο (2) νέων Ρομά, έγινε, όπως προβλεπόταν από το έργο,  κατόπιν της ολοκλήρωσης της συμμετοχής στις εργασίες του διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος για νέους και νέες Ρομά, που διεξήχθη στις 18 και 19/03/2021 σε θέματα που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και στους θεσμούς που εμπλέκονται με την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2021-2030, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία συμμετείχαν 26 νέοι και νέες Ρομά.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της έμπρακτης συμμετοχής των Ρομά και η επαγγελματική ενδυνάμωσή τους, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη,  τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, 2021-2030 και να αποκτήσουν εξοικείωση με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις