Πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίλυση των αστικοδημοτικών ζητημάτων των Ρομά.

15/12/2022

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ομάδα Δράσης για την Υποστήριξη της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ: PDP1 (MIS) 5075006, η οποία συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, και σύμφωνα με τις προτεραιότητες της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030, αναπτύσσει πρωτοβουλία για τη συνδρομή στην επίλυση αστικοδημοτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν μέλη της κοινότητας Ρομά.

Μέσα από στενή συνεργασία μελών της Ομάδας Δράσης με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου έχει ξεκινήσει  πιλοτική εφαρμογή για την επίλυση επιμέρους αστικοδημοτικών προβλημάτων 15 πολιτών Ρομά που διαμένουν στο Δήμο Χαλανδρίου, για τους οποίους υπήρχε αναλυτική καταγραφή των δεδομένων τους από το Δήμο με στόχο να διαμορφωθεί ένα πλάνο ενεργειών .

Στο πλαίσιο αυτό το Νοέμβριο του 2022 εκδόθηκε η πρώτη αστυνομική ταυτότητα του Ρ.Λ. 19 ετών με τη συνδρομή της ομάδας δράσης. Η συγκεκριμένη διαδικασία καθυστερούσε λόγω διαφόρων  γραφειοκρατικών αγκυλώσεων. Ο ενδιαφερόμενος εξέφρασε την ανακούφισή του που  απέκτησε ταυτότητα για να διευκολυνθεί στην καθημερινότητά του με προτεραιότητα την εξεύρεση βιώσιμης και αξιοπρεπούς εργασίας.

Έως σήμερα η πιλοτική εφαρμογή της δράσης ανέδειξε το σημαντικό ρόλο των διαμεσολαβητών στη συνοδεία των ωφελούμενων , ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία των Ρομά με τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.  Επιπλέον αναδείχθηκε η σημασία της ολιστικής προσέγγισης με γρήγορα αντανακλαστικά και αλλαγή νοοτροπίας και στο κρίσιμο ζήτημα διευθέτησης χρόνιων αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων,  με έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς, όπως αρμόζει σε μία πραγματικά συμπεριληπτική σύγχρονη  κοινωνία.

Η δράση αποσκοπεί να συμβάλλει στην επίλυση των αστικό-δημοτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν περίπου 2.000 Ρομά στην χώρα  μας εφαρμόζοντας εξατομικευμένες προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε περίπτωση χωριστά.  Η παρέμβαση συνεχίζεται εντατικά  για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και αναμένεται η επέκταση της πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές της χώρας.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις