Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 35 Υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου

21/07/2022

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει και ανανέωσαν ήδη την 12η Ιουλίου 2022, προσφέρουν ετησίως συνολικά 35 θέσεις φοίτησης (συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων υποτροφιών)  σε υποψήφιους/-ες φοιτητές/-τριες  στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες), η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.  Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτροφιών, είναι (α) άτομα που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα Ρομά, καθώς και Διαμεσολαβητές Ρομά, (β) ωφελούμενοι λόγω αστεγίας και (γ) πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, oι Ρομά θα υποβάλλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά ή Κέντρου Κοινότητας.

Στη συνέχεια, το Παράρτημα Ρομά/ Κέντρο Κοινότητας προωθεί έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και  Καταπολέμησης της Φτώχειας, που βεβαιώνει την υποβληθείσα αίτηση από τον δυνάμει ωφελούμενο.

Η αίτηση για τους Ρομά θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και για τους Ρομά διαμεσολαβητές, από βεβαίωση της ιδιότητάς τους από τον αρμόδιο Φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.eap.gr/2022/07/11/prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-2022-2023/.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:59 πμ (πρωινή).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (24η Αυγούστου 2022), μέσω δημόσιας κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί το Σεπτέμβριο παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Προέδρου του Ε.Α.Π. σε ειδική εκδήλωση.

Η παραπάνω κλήρωση δεν αφορά τους/τις εν ενεργεία φοιτητές/τριες που απώλεσαν την εν λόγω υποτροφία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις