ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπωνσε βάρος των Ρομά»

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. «Πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων και των στερεοτύπωνσε βάρος των Ρομά»

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3 Πρόληψη και καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά
ΜΕΤΡΟ 3.1 Δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά.

 

Ο Πυλώνας ΙΙΙ εστιάζει σε παρεμβάσεις πρόληψης και καταπολέμησης των διακρίσεων κατά των Ρομά στις σχέσεις τους με το κράτος, την αγορά και την Κοινωνία των Πολιτών. Οι Ρομά που πλήττονται από τον ρατσισμό αφενός, βιώνουν τον αντίκτυπό του ως προς την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την κοινωνική φροντίδα και την εκπαίδευση, ενώ συχνά αντιμετωπίζουν και κρούσματα βίας ή καταπάτησης των δικαιωμάτων τους. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται λόγος για τον αντιτσιγγανισμό (antigypsyism), μία διακριτή μορφή ρατσισμού με ιστορικές ρίζες που εκδηλώνεται σε θεσμικό, κοινωνικό και διαπροσωπικό επίπεδο και απορρέει από αρνητικά, κατά βάση, στερεότυπα για τους Ρομά. Σύμφωνα με τον FRA, ο αντιτσιγγανισμός αποτελεί κύριο εμπόδιο στις προσπάθειες βελτίωσης των ευκαιριών, της διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. 

Στο πλαίσιο της νέας ΕΣΚΕ Ρομά 2021 – 2030, τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται διακριτά, δεδομένου ότι αποτελούν διαχρονικά κύριο παράγοντα ενίσχυσης και συντήρησης της περιθωριοποίησης των Ρομά και αντιμετώπισής τους με προκατάληψη και διαχωρισμό. Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ, προβλέπονται ειδικά θεματικά μέτρα με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση των διακρίσεων, των εγκλημάτων και της ρητορικής μίσους, του ρατσισμού και των πολλαπλών διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας και της κουλτούρας των Ρομά, την ανάδειξη θετικών προτύπων καθώς και την προβολή τωνιδιαίτερων πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείωντων Ρομά.

 

Ενδεικτικές δράσεις:

 

  • Εκπαίδευση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα σε θέματα κοινωνικής ένταξης /στερεότυπα και διακρίσεις Ρομά, – Ινστιτούτο Κατάρτισης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
  • Εκπαίδευση Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας Αστυνομικού Προσωπικού – Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
  • Προώθηση θετικών προτύπων Ρομά με τη συμμετοχή οργανώσεων Ρομά και νέων Ρομά π.χ. Βίντεο συνομιλίας με την 27χρονη Μαριάννα από τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου – αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Unicef Ελλάδος με https://www.unicef.org/greece/en/stories/conversation-27-year-old-marianna-roma-womens-association-dendropotamos