Συνεργασία ΕΛΣΤΑΤ – Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Φορέων Ρομά στο πλαίσιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021

22/09/2021

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γενική Γραμματείας, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και εκπροσώπων της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» και της Ένωσης Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων Ρομά ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, που πρόκειται να διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή από 23 Οκτωβρίου 2021 έως 23 Νοεμβρίου 2021. Για πρώτη φορά λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διενεργηθεί απογραφή των περιοχών που μένουν Ρομά (καταυλισμών) στο πλαίσιο της απογραφής συλλογικών καταλυμάτων ή ειδικών χώρων, με δημογραφικά στοιχεία ανά άτομο και νοικοκυριό καθώς και στοιχεία συνθηκών διαβίωσης. Συζητήθηκαν εκτενώς οι αναγκαίες ενέργειες και συνέργειες για την καλύτερη ενημέρωση των Ρομά σε όλη την επικράτεια καθώς και η δυνατότητα υποστήριξης της απογραφής με ειδικούς απογραφείς και μεταφραστές – διερμηνείς.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Σταμάτης τόνισε:

Με την ενίσχυση της στενής συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και την συνδρομή των συλλογικών φορέων Ρομά στοχεύουμε να πετύχουμε μια ρεαλιστική και αξιόπιστη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών/καταυλισμών όπου διαβιούν Ρομά. Αυτό θα μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε πιο στοχευμένες πολιτικές και δράσεις προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και των ίδιων των Ρομά με στόχο την μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) η Γενική Διευθύντρια Στατιστικών κ. Βασιλική Μπενάκη επεσήμανε τη σημαντικότητα σωστής και πλήρους καταγραφής όλου του Πληθυσμού της Χώρας, καθώς και της γεωγραφικής κατανομής και των χαρακτηριστικών του, γεγονός που θα επιτρέψει τον καλύτερο προγραμματισμό και τη λήψη ορθότερων αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και της ΕΛΣΤΑΤ και η συνδρομή των συλλογικών φορέων Ρομά στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην αποτελεσματική πραγματοποίηση της Απογραφής σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» κος. Βασίλειος Πάντζος δήλωσε «Η απογραφή της κοινότητας των Ελλήνων Τσιγγάνων είναι σημαντική και απαραίτητη. Είναι κάτι που ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ επιδίωκε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της. Απαιτούνται επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για να αποτυπωθούν πλήρως ο αριθμός και οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά συμπολιτών μας και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ουσιώδεις παρεμβάσεις στα πλαίσια του 10ετούς σχεδίου για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ και της νέας εθνικής στρατηγικής. Θα στηρίξουμε όπως μπορούμε το εγχείρημα αυτό, ώστε να μην έχουμε πλέον αόρατους πολίτες με εκκρεμή αστικοδημοτικά ζητήματα».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους κος. Κωνσταντίνος Παϊτέρης τόνισε «Η Ένωση Διαμεσολαβητών Ρομά και Συνεργατών τους βρίσκονται πάντα στο πλευρό της Ελληνικής Πολιτείας υποστηρίζοντας κάθε ενέργεια που στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Ρομά. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή και θα την υποστηρίξουμε μέσω των μελών της Ένωσης και των συνεργατών της ώστε η απογραφή να πραγματοποιηθεί με τον πλέον δόκιμο και αποτελεσματικό τρόπο».

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις