ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

07/05/2018

Εκτός από την πρωτογενή εξυπηρέτηση του Θεματικού Στόχου 9, μέσω των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020, παρέχει δυνατότητες ενδυνάμωσης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά, μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών πόρων και από άλλους Θεματικούς Στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικοί πόροι και από τα 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Σκέλους.

Περισσότερα θα διαβάσετε εδώ.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις