17η Συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής της ΕΕ για τους Ρομά

29/01/2021

Στην 17η  συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής της ΕΕ για τους Ρομά μέσω τηλεδιάσκεψης   συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης στις 28-29 Ιανουαρίου 2021.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –  Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών  (DG JUST & Consumers ) με στόχο την προετοιμασία των Κρατών-Μελών για την εκπόνηση των Νέων Εθνικών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου αναθεωρημένου και ενισχυμένου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την Ισότητα, την Ένταξη και τη Συμμετοχή των Ρομά που εξέδωσε στις 7 Οκτωβρίου  2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνάντηση τα  Κράτη Μέλη κατέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με τις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και  του αντι-τσιγγανισμού και συζητήθηκε η αναγκαιότητα σύνδεσης των Εθνικών Στρατηγικών για τους Ρομά με πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας  χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έμφαση, που έδωσε στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων Ρομά με την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής των ίδιων των Ρομά.

Ενημέρωσε, ότι στην χώρα μας,  την τρέχουσα περίοδο, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου  Δράσης  για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της επόμενης περιόδου (2021-2027) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου ενισχυμένου και αναμορφωμένου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά, τα οποία σύντομα θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, o  Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στο  ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπου συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των κοινοτήτων Ρομά, καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού  και της Μισαλλοδοξίας, όπου ρητά αναφέρεται ο αντιτσιγγανισμός ως  ιδιαίτερη μορφή  ρατσισμού.

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις