ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «RomaPlatform»

07/10/2020

Με συντονιστή την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για τους Ρομά,  εγκρίθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο «RomaPlatform” (πρόγραμμα RECRECRDISNRCPAG-2019 – Restricted call for proposals to support National Roma platforms) με στόχο την ενίσχυση των δράσεων παρακολούθησης, ενδυνάμωσης και διαβούλευσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Ισότητα των Ρομά σε εθνικό επίπεδο. Το έργο, διάρκειας 24 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 199.970,16€, ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου 2021 και περιλαμβάνει:

  • τη διοργάνωση δυο (2) συναντήσεων εθνικής εμβέλειας στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά μετά το 2020,
  • την επιμόρφωση είκοσι (20) νέων Ρομά σε θέματα δημόσιας διοίκησης,
  • την πρακτική άσκηση (internship) διάρκειας έξι (6) μηνών για δυο νέους Ρομά  που συμμετείχαν στην εκπαίδευση στην Γενική Γραμματεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την παρακολούθηση, τον σχεδιασμού και την υλοποίηση των δράσεων της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά,
  • τη σύνταξη μεθοδολογίας για την απογραφή/καταγραφή της ειδικής κοινωνικής ομάδας των Ρομά και την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε έναν επιλεγμένο δήμο,
  • την αποτύπωση σε μια βάση δεδομένων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων με εμπειρία και αποδεδειγμένη δράση στους τομείς που άπτονται της κοινωνικής ένταξης των Ρομά (stakeholders mapping).
  • ενέργειες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Επισημαίνεται ότι την 12η Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία συνάντηση υψηλού επιπέδου στην οποία θα ανακοινωθεί η νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Ένταξη και την Ισότητα των Ρομά  μετά το 2020 στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η νέα υπό σχεδιασμό Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις