Συνέδριο έργου “ROMplat2019 – Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά” Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 13:00μ.μ. -15:00μ.μ.

24/06/2021

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα διαδικτυακά σεμινάρια – διαβουλεύσεις του έργου “ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά”, που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την κοινωνική ένταξη των Ρομά και τις βασικές παραμέτρους της.

Τα τρία  επιμορφωτικά σεμινάρια – διαβουλεύσεις  πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, διαμεσολαβητών Ρομά και στελεχών των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

Οι θεματικές που συζητήθηκαν ήταν η ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων και η ισότιμη συμμετοχή τους, η μαθητική διαρροή, οι πρώιμοι γάμοι και  η κοινωνική συνύπαρξη.

Τα συμπεράσματα των εκπαιδεύσεων/διαβουλεύσεων θα παρουσιαστούν στο καταληκτικό συνέδριο του προγράμματος “ROMplat2019- Ανάπτυξη του Εθνικού Σημείου Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά” την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021   στις 13:00μ.μ. -15:00μ.μ. το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο πατήστε στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/romplat

Το έργο  ROMplat19 αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης και νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες με έναρξη 30/6/2020 και συγχρηματοδοτείται απευθείας από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος «REC-RDIS-NRCP-AG-2019 – Restricted call for proposals to support National Roma platforms».

 

EL-3ο ενημερωτικό Συνέδριο ROMplat2019

EN-3o NEWSLETTER-FINAL CONFERENCE

EL-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ROMPLAT2019-25.06.2021

EN-ROMPLAT2019 AGENDA conference 25.06.2021

 

 

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις