Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στo συνέδριο του έργου «I_do»

09/11/2020

Την έναρξη των εργασιών του τελικού συνεδρίου του έργου «I do: a youth-led alliance, building @ctive Roma citizens» κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020.

Ο Γενικός Γραμματέας αρχικά αναφέρθηκε στο νέο δεκαετές «Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ισότητα, τη συμμετοχή και την Ένταξη των Ρομά», επισημαίνοντας πως πολύ εύστοχα η ΕΕ έχει θέσει πολύ υψηλά στην ατζέντα για την επόμενη δεκαετία, πέρα από τις προτεραιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης,  της υγείας και της κοινωνικής ένταξης, τα θέματα της συμμετοχής και της ισότητας των Ρομά. Τόνισε, επίσης, ότι θα πρέπει, ως πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας,  να μας προβληματίζει το γεγονός πως ανάμεσα στους στόχους του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου είναι η «έξασφάλιση ότι τουλάχιστον το 95 % των Ρομά έχουν πρόσβαση σε νερό βρύσης».

Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας γνωστοποίησε πως την περίοδο αυτή σχεδιάζεται η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Ισότητα των Ρομά, μαζί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επόμενη επταετία. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ως ο αρμόδιος φορέας συντονισμού και παρακολούθησης των πολιτικών για την ένταξη των Ρομά και εθνικό σημείο επαφής της ΕΕ για τους Ρομά, θα προχωρήσει σε σχετικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά, καθώς όπως ανέφερε «τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί για τους Ρομά χωρίς τους Ρομά» .

Κατόπιν, αναφέρθηκε στην έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος του ΧΜ ΕΟΧ «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», οι διαπραγματεύσεις του οποίου είχαν ξεκινήσει από το 2018 και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Ιούλιο του 2020. Ανέφερε πως το Πρόγραμμα  αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Γενική Γραμματεία, καθώς τόσο μέσω της σύστασης  25μελούς Ομάδας Δράσης που θα δρα σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την υλοποίηση των στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής, όσο και του έργου  «Προσωρινή Μετεγκατάσταση Οικισμού Ρομά στα πρότυπα κοινωνικής Κατοικίας στο Δήμο Κατερίνης»  θα συμβάλει έμπρακτα και ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων  της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη, τη συμμετοχή  και την ισότητα των Ρομά.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε το Έργο «I DO» ως μια σημαντική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της ενεργής πολιτειακότητας και συμμετοχής των Ρομά. Ανάφερε πως είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι Ρομά, ιδίως οι νέοι και οι γυναίκες, να υποστηριχθούν ώστε να μπορούν να συνδιαλλέγονται ουσιαστικά και ισότιμα με την πολιτεία, βάσει των δικαιωμάτων τους, αλλά  και των απορρεόμενων εξ’ αυτών υποχρεώσεων τους.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την υποστήριξη του σε δράσεις που αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας πολιτικής με γνώμονα  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις