Θεματικά Webinars για τους Ρομά στο πλαίσιο συνεργασίας ΓΓ και UNICEF

24/03/2021

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και η Unicef συμφώνησαν πρόσφατα ένα πλαίσιο συνεργασίας (SEE- Roma Platform) με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών   και την ανάπτυξη συνεργειών σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά μεταξύ της Ελλάδας και δέκα χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Κόσοβο*, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Σερβία).

Στο επίκεντρο της συνεργασίας αυτής τίθενται οι κοινές προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά Ρομά και οι οικογένειες τους καθώς διαπιστώνεται ότι λίγα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και το χάσμα μεταξύ των Ρομά και των μη Ρομά στους βασικούς τομε

ίς κοινωνικής ένταξης παραμένει μεγάλο. Τα παιδιά και οι γυναίκες Ρομά αποτελούν την πλειονότητα των πληθυσμών Ρομά σε όλες τις χώρες, βιώνουν έντονη φτώχεια, περιθωριοποίηση και σημαντικά εμπόδια στην πρόσβασή τους σε θεμελιώδεις τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως υγεία, διατροφή, στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση και ενεργούς συμμετοχής στα κοινωνικά δρώμενα.

Αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις που όλες οι χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν, στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την ανάδειξη των

προκλήσεων καθώς και στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους μέσω της διεξαγωγής πέντε μηνιαίων θεματικών εργαστηρίων (thematic exchanges webinars).

Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε το 1ο διαδικτυακό θεματικό εργαστήριο (webinar) με θέμα «Ρομά, φύλο και έμφυλη βία» (Roma, Gender and GBV). Στο webinar συμμετείχαν Ρομά εκπρόσωποι και εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι της UNICEF και των Εθνικών Σημείων Επαφής για τους Ρομά από όλες τις συμμετέχουσες χώρες και συνεργάτες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, τον ρόλο της γυναίκας στην τσιγγάνικη οικογένεια, τις κοινωνικές και ψυχοσωματικές επιπτώσεις των πρώιμων γάμων, τις έμφυλες διακρίσεις  και τις επιπτώσεις της ακραίας φτώχειας στην σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών Ρομά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έως τον Ιούλιο 2021 θα διοργανωθούν τέσσερα επιπλέον θεματικά εργαστήρια (thematic webinars):

  • Ρομά και φτώχεια
  • Ρομά και εκπαίδευση
  • Ρομά και καταπολέμηση των διακρίσεων
  • Ρομά και εκπροσώπηση
< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις