Παρουσίαση πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Ενδυνάμωσης των Ρομά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

21/12/2022

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας συμμετείχε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Α2- Τμήμα Ειδικών και Ευπαθών Ομάδων και Ισότητας με τίτλο “Εκπαίδευση των Εργασιακών Συμβούλων Αναζητούντων Εργασία, για την εξυπηρέτηση ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων”. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε απο 12 ως 16 Δεκεμβρίου 2022 και το παρακολούθησαν 50 Εργασιακοί Σύμβουλοι Αναζητούντων Εργασία από ΚΠΑ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Συμμετείχαν ομιλητές από αρμόδιους φορείς και οργανώσεις για τις παρακάτω ειδικές και ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), αποφυλακισμένων,  απεξαρτημένων ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες, νεαρών παραβατών, γυναικών – θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώπων, ατόμων που διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και Ρομά. Στόχος ήταν η ενημέρωση των Εργασιακών Συμβούλων Αναζητούντων Εργασία για τις ιδιαίτερες ανάγκες, χαρακτηριστικά και πρακτικές προσέγγισης και συμπερίληψης των ανωτέρω ευάλωτων ομάδων με στόχο την ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Ειδικά για τη θεματική των Ρομά, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας παρουσιάστηκε το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για την ισότητα, συμμετοχή και ένταξη των Ρομά, επικαιροποιημένα στοιχεία από την Εθνική Καταγραφή Οικισμών και πληθυσμού Ρομά 2021 και από την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2021 για την υφιστάμενη κατάσταση κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των Ρομά στην Ελλάδα καθώς και η νεά Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια, αναδεικνύοντας τομείς εργασίας αλλά και εμπόδια, στερεότυπα και διακρίσεις στην απασχόληση των Ρομά. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν συνεργατικές και βιωματικές πρακτικές για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά στην τυπική αγορά εργασίας και την ενίσχυση των συνεργειών ΚΠΑ και Παραρτημάτων Ρομά σε τοπικό επίπεδο. Τέλος, παρουσιάστηκαν τεχνικές βιωματικής προσέγγισης και ενδυνάμωσης των ωφελούμενων Ρομά για ένταξη στην εργασία.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις