ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ROMA PLATFORM 2020 WP2

01/06/2023

Μέσω του  προγράμματος ROMA PLATFORM 2020 (GA 101008467), το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31.05.2023, δόθηκε η δυνατότητα ώστε να πραγματοποιηθεί  μία χαρτογράφηση των φορέων και των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν στον πληθυσμό των Ρομά σε εθνικό επίπεδο και να χαρτογραφηθούν βασικοί φορείς όπου με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους συμβάλουν στην ένταξη των Ρομά.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης ήταν να δημιουργηθεί ένα εργαλείο αξιολόγησης με στόχο να συμβάλλει σε ποιο στοχευμένες παρεμβάσεις σύμφωνα με τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Το εργαλείο της χαρτογράφησης προσφέρει πρόσβαση σε όλους τους φορείς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το διαδικτυακό εργαλείο (on-line tool) βλέποντας παράλληλα τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα αλλά τόσο τις δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει καλές πρακτικές που πραγματοποιούνται.

Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται σε μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα απεικονίζονται ανά κατηγορίες και ανά αντικείμενο δράσεων στον ιστότοπο : https://roma-society.dgk.com.gr/

Οι κατηγορίες των  φορέων που πρόεκυψαν κατά τη χαρτογράφηση είναι οργανώσεις προερχόμενες από την Κοινωνία των Πολιτών που παρέχουν υπηρεσίες σε όλες τις ομάδες στόχου, συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού των Ρομά, οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες για τους Ρομά, οργανώσεις που παρέχουν ποιο στοχευμένες υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγεία, η διαμεσολάβηση, η εκπαίδευση, η προάσπιση των δικαιωμάτων, Ενώσεις που εργάζονται για πληθυσμό Ρομά  και οι Δημόσιοι Φορείς αλλά και τα παραρτήματα Ρομά και τα κέντρα κοινότητας τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πληθυσμό των Ρομά.

Η χαρτογράφηση αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο με στόχο τη γνωστοποίηση όλων των φορέων που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες και στον πληθυσμό των Ρομά συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωσή τους και στην αύξηση της συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης.

< Πίσω στα Νέα και Ανακοινώσεις