Νέα και Ανακοινώσεις

«Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, 2017-2021» 

  Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021, περιλαμβάνει δράσεις σε όλους…

1 14 15